Invasie van zuiderse migranten is onstuitbaar

Met de regelmaat van een klok horen we tegenwoordig spreken over nieuwe ongewervelden die her en der opduiken in Vlaanderen en Nederland of andere delen van West-Europa. Op het eerste gezicht gebeurt dat de jongste jaren meer en drastischer dan vroeger. Dikwijls gaat het om soorten die uit het zuiden komen. Zijn zij de rechtstreekse gevolgen van klimaatsverandering of gaat het om loutere toevalligheden?