Inventariswaarde Cibix klimt tot 1.605 frank

(tijd) - De vastgoedbevak Cibix kijkt in het eerste halfjaar van haar bestaan aan tegen een toename van de inventariswaarde per aandeel van 1.544 tot 1.605 frank. Een opwaardering van de gebouwen leverde zes frank op, terwijl de impact van het resultaat 55 frank bedroeg.Het boekjaar van Cibix bestrijkt een periode van 8,5 maanden, gaande van 16 januari tot 30 september 1998. Na zes maanden activiteit maakte Cibix een balans op. Daaruit blijkt dat het nettoactief is toegenomen van 4,95 miljard tot 5,14 miljard frank. Een schatting van de portefeuille door de erkende expert Winssinger en Vennoten op 30 juni levert een waarde van 5,61 miljard frank op in vergelijking met 5,59 miljard op 15 januari 1998, datum van de erkenning als vastgoedbevak. De bezettingsgraad van de portefeuille bedraagt 100 procent indien rekening wordt gehouden met de huurwaarborgen. Het huurrendement van de portefeuille bedraagt 7,55 procent.