Investco noemt afgelopen boekjaar zonder meer goed

(tijd) - Terwijl het vorige boekjaar gekenmerkt werd door een vermindering van het aantal nieuwe investeringen, te wijten aan de algemene ekonomische vertraging, de aanhoudende hoge rente en de Golf-oorlog, mag het boekjaar afgesloten op 31 maart jongstleden zonder meer een goed jaar genoemd worden. Dit beklemtoonde voorzitter Guido Declercq van Investco op de gisteren gehouden jaarvergadering van de vennootschap.