Advertentie
Advertentie

Investeerders kopen weinig OLO's op veiling

(tijd/reuter) - De veiling van lineaire obligaties (OLO's) heeft maandag 24,4 miljard frank opgebracht en dat is relatief weinig. Investeerders verwezen naar de geringe belangstelling van investeerders. Ondertussen kende de obligatiemarkt een kalme dag omdat hij wachtte op Amerikaanse cijfers die vandaag worden gepubliceerd.Investeerders vroegen bij de aanbesteding voor 25,3 miljard frank OLO's met vervaldag in 2007. Ze boden prijzen tussen 102 en 103,10 procent. De Schatkist aanvaardde alle offertes met een prijs van ten minste 103,05 procent en inde 16,4 miljard frank. De gemiddelde prijs bedroeg 103,07 procent en dit stemt overeen met een rendement van 5,84 procent. De OLO-2007 is de referentie-obligatie van de Belgische markt.