Investeren in Slovenië

De Sloveense Kamer van Koophandel en Nijverheid en het officiële Bureau voor de Handels- en Investeringspromotie organiseren op 8 november samen met de Sloveense ambassade in Brussel een investeringsseminarie. Er zullen ook een dertigtal Sloveense ondernemers aanwezig zijn.Slovenië is economisch de meest geavanceerde onder de kandidaat-EU-lidstaten. Maar de buitenlandse investeerders moeten het land nog ontdekken. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de beperkte omvang van de markt, die nauwelijks 2 miljoen verbruikers telt, met de recente onafhankelijkheid (1991) en de privatisering volgens het voucher-systeem. Tot voor kort ontbrak ook een gepast instrumentarium voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. Een bijzondere task force in de regering moet daar nu verandering in brengen. De doelstelling is in een paar jaar tijd het aandeel van de directe buitenlandse investeringen op te trekken van 1 tot 3 procent.Inlichtingen: Internationaal Departement van de Antwerpse Kamer, tel: 03/232.22.19, e-mail: int@kkna.be. Woon-werkverplaatsingen van werknemers Er ligt een wetsontwerp op tafel dat werkgevers verplicht een frequent geactualiseerde inventaris op te stellen over de verplaatsingen van werknemers tussen hun woon- en werkplaats. Werkgevers met gemiddeld meer dan 100 werknemers moeten om de drie jaar een verslag met inlichtingen over de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers opstellen. Het verslag wordt opgemaakt voor iedere eenheid met gemiddeld minstens 30 werknemers en omvat vijf soorten gegevens. De werkgever moet het verslag bezorgen aan het ministerie van Verkeer en Infrastructuur. In ruil voor de gegevens kan de werkgever een standaardadvies krijgen over de maatregelen die hij intern of in samenwerking met derden kan nemen. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 2002.Werknemers op de fiets naar het werkDe Fietsersbond wil dat meer werknemers naar het werk fietsen. Daarom start de bond een sensibilisatiecampagne bij de bedrijven om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren. De bond stelt maatregelen voor. Een bedrijf kan een fietsvergoeding toekennen aan de werknemers die geheel of gedeeltelijk naar het werk fietsen. Een bedrijf moet dan wel in een degelijke fietsenstalling voorzien, een opfrisruimte en opbergkastjes. Samen met de overheid moet bekeken worden hoe de bedrijven beter en veiliger bereikbaar worden voor fietsers. Bedrijven kunnen ook fietsen ter beschikking van het personeel stellen om korte verplaatsingen binnen en buiten het bedrijfsterrein af te leggen. Bedrijven kunnen ook fietsen leasen.Inlichtingen: Fietsersbond, tel: 03/231.92.95, of via www.fietsersbond.be