Investering Belgocontrol in DAT nog onzeker

Het staat nog niet vast dat Belgocontrol 4 miljoen euro zal investeren in DAT Airlines. Dat heeft Jean-Claude Tintin, gedelegeerd bestuurder van het autonoom overheidsbedrijf, gezegd in de marge van de persconferentie over de nieuwe verkeerstoren. De raad van bestuur heeft principieel het licht op groen gezet. Maar de wet op de overheidsbedrijven uit 1991 stelt dat wij enkel een lening mogen toestaan onder drie voorwaarden: ze mag niet speculatief zijn, er moeten voldoende garanties zijn dat ze terugbetaald wordt en ze moet verstrekt worden tegen een marktconforme intrest.Tintin plant nog een gesprek met Etienne Davignon om na te gaan of die voorwaarden vervuld kunnen worden. De uiteindelijke beslissing ligt niet meer bij de raad van bestuur van Belgocontrol maar bij de directie, zegt Tintin. Het zal hoe dan ook om een achtergestelde lening gaan en niet om een kapitaalinbreng. De al genoemde wet zegt dat een overheidsbedrijf niet mag participeren in een andere onderneming met geld dat afkomstig is van de openbare opdracht die Belgocontrol uitvoert, namelijk het regelen van het luchtverkeer op een veilige en efficiënte manier. De andere inkomsten van Belgocontrol zijn verwaarloosbaar, zegt Tintin. GUM