Investeringen aantrekken met kennis en geen subsidies

KORTRIJK (tijd) - De verankering van kennis in Vlaamse kenniscentra (valleien) rendeert meer dan de toekenning van investeringssubsidies. Wij moeten ervoor zorgen dat bedrijven zich vestigen in de schaduw van die kenniscentra. Met bedrijven als Barco, Lernout & Hauspie, Agfa-Gevaert en Alcatel beschikken wij over een groots onderzoekspotentieel. Logistiek blijft achter in het Vlaamse innovatiebeleid. Daar is meer onderzoek nodig.