Investeringen in industrie stegen met 25 procent begin dit jaar

Maart 1988 bracht een nieuwe bevestiging van de investeringsgolf, die België momenteel overspoelt. Het investeringspeil lag immers 22 procent boven het niveau van maart 1987. Tijdens het eerste kwartaal van 1988 werd liefst 21,8 procent meer geïnvesteerd dan tijdens het eerste kwartaal van '87. Terwijl de voorgaande jaren vooral de dienstensektor zwaar investeerde, is het in 1988 duidelijk de beurt aan de industrie zelf. Die investeringen in de industrie lagen in het eerste kwartaal '88 zelfs een kwart hoger dan in 1987. Het investeringspeil in de dienstensektor steeg met 20 procent. Dit blijkt uit het jongste indexcijfer van de investeringen volgens de BTW- aangiften, verschenen in het NIS-Weekbericht.