Advertentie
Advertentie

Investeringen nijverheid zakken met 5 procent

(tijd) - De bedrijfsleiders uit de verwerkende nijverheid verwachten dat hun investeringen dit jaar met 4,7 procent dalen. Zes maanden geleden gingen de ondernemingen nog uit van een stijging van de investeringen met 0,5 procent. De Nationale Bank (NBB) merkt op dat de neerwaartse herziening qua omvang overeenstemt met de gebruikelijke herziening in de voorgaande jaren. Maar de voorziene daling van de investeringen weerspiegelt wel de grote omzichtigheid die de bedrijven vandaag aan de dag leggen, vindt de NBB.Het is van 1993 geleden dat de ondernemers uit de verwerkende nijverheid in de lente een daling van hun investeringen vooropstelden. De laatste keer dat de bedrijfsinvesteringen daadwerkelijk terugvielen was in 1999. Ze zakten toen met iets minder dan 5 procent, hoewel de ondernemers in de lente van 1999 nog een groei van het investeringstempo hadden vooropgesteld.Vooral de ondernemingen uit de textiel- en ledersector en de ijzer- en staalnijverheid stellen hun investeringen neerwaarts bij in een reactie op het nog immer sombere economische klimaat. Het Federaal Planbureau verwacht dat de Belgische economie dit jaar slechts met 1 procent groeit. De chemische sector verwacht een status-quo van de investeringen. Het is de enige sector die zijn investeringsprognoses opwaarts herzag ten opzichte van de najaarsenquête van 2001.Toch zijn er ook sectoren die een sterke stijging van hun investeringen vooropstellen. Dat zijn de bedrijfstakken van de niet-metaalhoudende minerale producten en de non-ferrometalen. De stijging is het gevolg van één of twee geplande grote projecten. DM