Investeringen stegen met bijna 22% in 1988

(belga) - Het indexcijfer van de investeringen van alle aangevers samen bedroeg 410,5 punten in december 1988 tegen 301,1 punten in december 1987. Dit betekent een verhoging met 36,3 procent. Het peil van de investeringen van alle aangevers lag gedurende de laatste twaalf maanden van 1988 21,8 procent hoger dan in dezelfde periode van 1987.