Investeringsbudget voor wegen in Vlaanderen stijgt met 46%

BRUSSEL (tijd) - Op het Vlaamse investeringsprogramma 1990 staan voor openbare werken en verkeer 16,9 miljard frank kredieten ingeschreven. Dat is ruim 2 miljard of bijna 14 % meer dan het investeringsbudget dat dit jaar werd vrijgemaakt. Vooral de kredieten voor wegeninfrastruktuur nemen fors toe, van 4,3 miljard tot 6,4 miljard, een stijging met 46 %.