Investeringsdossiers bij LIM kennen opvallende toename

(tijd) - Sinds december stelt de Limburgse Investeringsmaatschappij (LIM) een sterke toename vast van het aantal aanvragen voor het nemen van participaties. In de komende weken zullen drie nieuwe participaties worden bekend gemaakt. Nog eens drie projekten zouden reeds tegen de lente rond kunnen zijn. Ondertussen blijkt de formule van Klimopleningen aan kleinere ondernemingen een groter effekt op de tewerkstelling te hebben dan verwacht.