Investeringsgids voor Japan

Om de investeringen van Europese bedrijven in Japan aan te moedigen heeft de Europese kommissie een gids voor de investeringen in dit land uitgegeven. Die kan gratis bekomen worden bij de kommissie van de Europese Gemeenschappen, Direktoraat-Generaal voor Externe Relaties, Afdeling Japan, Wetstraat 200, 1049 Brussel, tav. de heer Olivier Dandoy, Berlaymont 3/22.