Investeringskrediet wordt 0,50 punt duurder

(tijd) - De rentespiraal gaat definitief in opwaartse richting. Minister Maystadt stond gisteren de gevraagde renteverhoging op kasbons toe. Vanaf 16 maart, morgen dus, brengt een kasbon tussen de 30 en 50 basispunten meer op. De NMKN besliste gisteren om het investeringskrediet met een 0,50 punt omhoog te trekken tot 9 procent. En de meeste financiële waarnemers zeggen dat ook de rente op hypoteekleningen met een half procentpunt omhoog zal gaan. Het spaarboekje zou voorlopig niet volgen. Morgen wordt er vergaderd over de kleine en middelgrote termijndeposito's. Deposito's boven de 5 miljoen volgen - rechtstreeks - de marktrente.