Investeringspeil 1988 haalt amper niveau van jaren '60

(tijd) - De investeringen tijdens het afgelopen jaar 1988 met een totale groei van 7,6% sluiten weer aan bij het investeringsniveau van de gouden jaren zestig, toen dat niveau zelfs gehaald werd als gemiddelde voor het hele decennium. De sterkte terugval begon in de jaren zeventig om een dieptepunt te bereiken medio de jaren '80. Het gaat dan om de bruto vaste kapitaalvorming, waarbij zowel de investeringen in de overheid, de woningbouw als de privé- sektor betrokken zijn. Uit een vergelijking tussen die totale investeringsquote met het BNP blijkt dat in vergelijking met de voorgaande jaren de investeringsinspanning de jongste jaren nog altijd niet zo groot is als de voorgaande decennia, zo blijkt uit het jongste konjunktuurbulletin van de Generale Bank.