Investeringssteun in varkenssektor geregeld

Nationale steun voor investeringen in de varkenssektor waardoor de produktiekapaciteit vergroot wordt, kan alleen nog maar verstrekt worden binnen de grenzen die hiervoor bepaald werden door de EG-landbouwministers die tot gisterenmorgen 3 uur in Brussel bijeenwaren. Ze werden het tevens eens over een beperking van de overschot-produktie in de wijnsektor, zodat thans produktiebeperkende maatregelen (stabilizatoren) werden uitgevaardigd voor alle landbouwsektoren. De eerste bespreking van de prijsvoorstellen van de kommissie voor het seizoen 1988-89 beperkte zich tot een korte uiteenzetting van de nationale standpunten. Het echte debat hierover begint pas op de volgende landbouwraad van 18 en 19 april.