Invoer diskettes en compactdisc-spelers uit Azië tegen dumping-prijzen

BRUSSEL (tijd) - Tegen de invoer van diskettes uit Japan, Taiwan en China heeft de Europese kommissie een anti- dumpingonderzoek geopend. Ze deed dit op grond van een klacht van het komitee der Europese fabrikanten van diskettes (Diskma). Het aandeel van de diskettes uit de betrokken landen op de EG-markt steeg van 31% in 1988 tot 44% in 1990. De prijzen waartegen diskettes in de EG verkocht worden daalden tussen 1988 en 1990 met ongeveer 50%.