Invoering euro en de gevolgen voor het bedrijfsleven

Naarmate de datum van 1 januari 1999 nadert, nemen de voorbereidingen op de invoering van de euro op officieel en wetgevend vlak toe. België doet echt wel zijn best. Het behoort tot de lidstaten die het verst gevorderd zijn met het vastleggen van de praktische regeling voor de overgang naar de euro. Bovendien heeft ons land een 'pro-actieve' houding aangenomen. Het biedt de ondernemingen de mogelijkheid om vanaf 1999 met de overheidssteun in euro te communiceren. Deze houding heeft als voorbeeld gediend voor vele van de overige lidstaten.DIT VOORBEREIDEND werk is nog niet klaar. De euro-problematiek raakt immers heel wat aspecten van ons sociaal-economisch leven. De implicaties van de invoering van de euro zullen moeten worden bestudeerd voor zeer uiteenlopende materies. Denken we maar aan de betrekkingen tussen de ondernemingen en de verbruikers, aan de contacten met hun werknemers, aan de communicatie tussen de bedrijven onderling en aan de rol van de overheid bij de overstap op de euro.