IPOC: invoering eenheidstype zal tot grote chaos leiden in secundair onderwijs

(tijd) - Niettegenstaande reeds vorig jaar werd beslist om het eenheidstype in te voeren, is de voorbereiding niet klaar en blijven er problemen bestaan. In deze omstandigheden moet gemeenschapsminister voor onderwijs Coens de invoering van het eenheidstype uitstellen. Dit heeft het InterProvinciaal OuderKomitee (IPOC) gisteren op een perskonferentie gesteld. Van minister Coens wordt voor 30 april een antwoord verwacht. Het IPOC blijft zich overigens verzetten tegen de invoering van het eenheidstype in het secundair onderwijs.