Ippa-Bank gaat 119 banen schrappen

(tijd) - Bij Ippa-Bank zullen er tegen eind 1990 in totaal 119 banen verdwijnen. De top van de bank besliste dit op basis van de besluiten van de doorlichting van de bank uit een studie van Arthur Andersen. De afvloeiingen in kwestie zullen gedeeltelijk gebeuren door middel van brugpensionering, waarvoor 18 mensen in aanmerking komen. De Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België (BBTK) reageerde gisteren verbolgen op de aangekondigde ontslagen.