Advertentie
Advertentie

Iraans verzet roept Westen op niet te investeren in verdeeld regime

DEN HAAG (tijd) - De Nationale Raad van Verzet Iran roept westerse bedrijven op niet te investeren in Iran. Investeren in het huidige regime is wedden op het verkeerde paard, zegt Golnaz Javaheri van de Iraanse Volksmodjahedin. Het Iraanse verzet beschouwt de populaire president Mohammad Khatami als de laatste troef van het regime om zichzelf in stand te houden. Intussen staat Maryam Radjavi klaar om na de val van de mollahs voor een overgangsperiode van zes maanden het presidentschap waar te nemen.Maryam Radjavi (1953) is de vrouw van de 51-jarige Massoud Radjavi, de stichter van de National Council of Resistance (NCR), die in juni 1981 werd opgericht en in Parijs gevestigd is. De NCR is een brede coalitie van democratische organisaties, groeperingen en individuen die de val nastreven van het bewind van de Iraanse geestelijkheid. Wanneer dit is bereikt, zal Maryam Radjavi, die in 1993 door de NCR tot president verkozen werd, voor een overgangsperiode van zes maanden het Iraanse presidentschap waarnemen. Haar taak zal zijn toe te zien op de vreedzame overdracht van de macht en op de organisatie van vrije verkiezingen.