Irak klaar voor export van 1 miljoen vaten olie

JAKARTA (reuter) - Volgens de Iraakse staatssekretaris voor buitenlandse zaken, Mohammed Sa'eed al-Sahaf, kan Irak op het ogenblik dat de VN-handelssankties opgeheven worden makkelijk één miljoen vaten olie per dag uivoeren. Volgens Iraakse ambtenaren op bezoek in Indonesië zou het grootste deel van de beschadigde Iraakse olie-installaties hersteld zijn. Vóór de Iraakse invasie van Koeweit in augustus van vorig jaar exporteerde Irak dagelijks 3,2 miljoen vaten olie. De Iraakse olieminister Usama al Hiti zei in een interview met Reuters dat zijn land tegen einde vorig jaar hoopt opnieuw het exportplafond van 3,2 miljoen vaten per dag te halen.