Irak mikt op 5,5 miljoen olievaten per dag

NICOSIA (reuter) - De Iraakse olieminister Usama al-Hiti zei op de Iraakse radio dat zijn land de totale olieproduktie tegen 1994 hoopt op te trekken tot 5,5 miljoen vaten per dag. Vóór het uitbreken van de Golf-oorlog produceerde Irak dagelijks zo'n 3,14 miljoen vaten. Er zouden ook plannen bestaan bepaalde olievelden tot ontwikkeling te brengen in samenwerking met buitenlandse oliemaatschappijen.