Irakoorlog kan EUhalf procentpuntgroei kosten

(reuters/tijd) - De stijging van de olieprijs als gevolg van een oorlog in Irak kan dit jaar tot een half procentpunt knagen van de economische groei in de Europese Unie. Dat becijferde de Europese Commissie. De Commissie wil intussen tot elke prijs vermijden dat de EU-landen in gespreide slagorde maatregelen nemen om een olieprijsstijging op te vangen.