Iran meldt doorbraak in betrekkingen met buurland Irak

NIKOSIA (reuter) - Deze week werd in de Iraakse hoofdstad Bagdad de weg geëffend voor een belangrijke doorbraak in de betrekkingen tussen Iran en Irak. Tijdens besprekingen werden de voorbereidingen afgerond voor een bezoek van de Iraanse minister van buitenlandse zaken, Ali Akbar Velayati aan Bagdad. Het is het eerste bezoek van een Iraanse minister aan Bagdad sinds de Iraanse revolutie van 1979.Volgens de Iraanse onderminister van buitenlandse zaken, Hossein Sheikholeslam, zijn tijdens het bezoek van een elf man sterke Iraanse delegatie onder leiding van Velayati's advizeur Ali Khorram aan Bagdad belangrijke stappen gezet om de banden te verbeteren tussen de twee landen, die van 1980 tot 1988 in een bloedige oorlog waren verwikkeld. Zo werd onder meer een principe-akkoord gesloten over de netelige kwestie van de krijgsgevangenen uit deze oorlog.