IRE-personeel betoogt

CHARLEROI (belga) - Ongeveer 150 personeelsleden van het Nationaal Instituut van Radio-Elementen (IRE) hebben gisterenmorgen in alle kalmte betoogd te Charleroi. De betogers wensten de aandacht te vestigen op de "sociale diefstal' door de verkoop, binnenkort, van een gedeelte van de aktiva van het IRE aan een privé-bedrijf. Het personeel weigert elk ontslag dat daaruit kan voortvloeien, en eist dat de verminderde werkgelegenheid wordt opgevangen door brugpensioenen. Naar verluidt zou echter een twintigtal laaggeschoolde werknemers worden ontslagen, en voldoen zij niet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een brugpensioen. Het personeel eist tevens het behoud van de verworven rechten en eist een "sociale eenheid', d.w.z. slechts één personeelsstatuut en één veiligheidskomitee voor het geheel van IRE en de daaraan verbonden bedrijven .