IREA mikt op ergonomie als diversifikatie-pijler

"België heeft nood aan een goed uitgebouwd instituut voor ergonomisch onderzoek. Veel kontraktresearch gaat nu reeds naar buitenlandse centra, en dat zal er met de Europese eenheidsmarkt niet beter op worden. Ook moeten onze bedrijfsleiders en de overheid nog meer overtuigd worden van het belang van de ergonomie, èn van de financiële implikaties ervan.' Aan het woord is K. Vanwonterghem, hoofd van de afdeling Ergonomie van het Instituut voor Reddingswezen, Ergonomie en Arbeidshygiëne (IREA) in Hasselt. De ergonomie vormt meteen ook een belangrijk nieuw aktieterrein van dit centrum, dat moeizaam zijn mijnverleden afschudt en zich ook financieel van de KS tracht te los te maken.