Irish Export Board lanceert bedrijfsdatabank op floppy disk

BRUSSEL (tijd) - Ierland heeft een nieuwe troef aan de promotiemiddelen voor zijn export toegevoegd : een databank op floppy disk waarop alle elektronikabedrijven vermeld staan die aktief zijn in de Ierse Republiek. De databank wordt op 3.500 exemplaren verspreid bij potentiële aankopers van grote bedrijven op het Europese vasteland. "Voor zover wij weten is dit initiatief, dat de steun van de EG gekregen heeft, uniek in Europa', zegt Charles Kelley, direkteur van de Belgisch-Luxemburgse tak van de Córas Tràchtàla, in gewone taal de Irish Export Board. Dat Ierland in hoge mate afhankelijk is van zijn export, is een bekend gegeven, met een bevolking van 3,5 miljoen zielen en een inkomen per hoofd dat slechts 2/3 bedraagt van dat van België, kan het land onmogelijk alles verbruiken wat er geproduceerd wordt. Vooral niet omdat de klemtoon steeds meer verlegd wordt van de landbouw naar de vervaardiging van afgewerkte produkten. Vijftien jaar geleden werden immers nog in hoofdzaak landbouwprodukten uitgevoerd, terwijl die nu amper nog 1/5 van de totale export van Ierse bedrijven vertegenwoordigen.