Irving Bank behoudt raad van bestuur

De samenstelling van de raad van bestuur van de omstreden Irving Bank blijft gehandhaafd. Eergisteren heeft een door een Newyorks hoger gerechtshof benoemde scheidsrechter zich weliswaar uitgesproken ten gunste van Bank of New York, de belager van Irving Bank, maar desondanks leverde dit voor de getrouwen van Bank of New York (BONY) geen zetels op in het bankbestuur van Irving.