Is alles waar, behalve de feiten?

Malcolm Muggenigde stelde destijds deze vraag en men moet ze herhalen, wat de plannen betreft voor het TGV-tracé vanuit Antwerpen richting Nederland. In mei zou een soort akkoord tussen de Nederlandse en Belgische verkeersministers May-Weggen en Dehaene zijn afgesloten, waarbij men een mooi kompromis maakte. Als België geen TGV-tracé wil via de E19 en Nederland wil niet dat de TGV Nederland via het Havenweg-tracé binnenkomt, dan kiezen we (letterlijk) de middenweg : de bestaande lijn 12, goed voor meerdere duizenden treinreizigers per dag, met twaalf stopplaatsen over een lengte van amper 30 km. Vermits Nederland hoe dan ook een aparte bedding moet hebben zal deze vanaf de grens worden aangelegd, ten westen van Roosendaal, noordwaarts.