Is Creyf's overgewaardeerd?

De uitzendarbeid is in volle beweging. Aanvankelijk werd dit soort arbeid als een soort tweedehandsarbeid beschouwd en stonden vakbonden en overheid er zeer wantrouwig tegenover. Nederland was baanbreker en beschouwt tijdelijke arbeid als een belangrijk wapen in de strijd tegen werkloosheid, maar let tegelijkertijd op een goede bescherming van de interim-arbeidskrachten. België behoort tot de landen die erg afkering staan tegenover tijdelijke arbeid juist zoals Spanje, waar uitzendarbeid pas sinds 1993 mogelijk is en Duitsland dat een zeer strenge wetgeving kent.