Advertentie
Advertentie

Is Europa vol?Jim LANNOO & Kris VAN HAVER

De Europese top van Sevilla staat volledig in het teken van de strijd tegen illegalen. Na de ruk naar rechts bij de verkiezingen in tal van lidstaten, werpt ook de Europese Unie zich op de populistische slogans. Europa is vol, luidt de boodschap. En om de Europese burgers een gevoel van veiligheid te geven, moeten de grenzen dicht.De Spaanse premier, José-Maria Aznar, predikte in zijn voorbereidende rondreis voor Sevilla langs de Europese hoofdsteden voor concrete acties. Gedaan met de hypocrisie en de maskerade, zei hij in Brussel. De remedies die de EU inzet, hebben een erg repressieve bijklank: een Europese grenspolitie, strengere controles en zelfs sancties tegen landen die weigeren vluchtelingen terug te nemen.Toch is de boodschap die de vijftien in Sevilla uitsturen, niet gespeend van hypocrisie. Alle EU-chefs houden zich immers aan een gemakkelijk en populistisch discours. Ze hebben niet de moed te zeggen dat het sluiten van de grenzen het migratieprobleem in Europa niet zal oplossen en de burger geen gevoel van veiligheid zal geven. Uit cijfers blijkt trouwens dat het aantal migranten de voorbije jaren eerder is afgenomen.Een echt gezamenlijke aanpak van het probleem van vluchtelingen en migratie is al jaren een politiek taboe in Europa. De lidstaten willen zich niet door de EU-partners de wet laten voorschrijven. Duitsland bijvoorbeeld heeft een eigen systeem opgezet om een beperkt aantal geschoolde werkkrachten binnen te halen en niet-gewenste vreemdelingen met harde hand het land uit te zetten. Ook Europa heeft binnenkort nood aan extra mankracht. En een minimale harmonisering van asielprocedures en -criteria is dringend nodig om het zwerven van vluchtelingen van het ene naar het andere Europese land tegen te gaan. Toch blijft Europa, tegen beter weten in, vasthouden aan een migratiestop, afgewisseld met grote regularisatieacties.De krampachtige houding van de Europese politici lijkt vooral een uiting van angst en onvermogen om de werkelijke uitdagingen van het Europa van vandaag aan te gaan. Europa staat aan de vooravond van een historische uitbreiding naar het oosten en middenin een grondige discussie over de toekomst.Terugplooien in een egelpositie is zeker niet het beste antwoord dat Europa op die uitdagingen kan bieden. Het is zeker ook niet het antwoord dat de wereld van Europa verwacht. De Europese Unie heeft zich immers altijd opgesteld als een waardengemeenschap, die mensenrechten en menselijkheid hoog in het vaandel draagt.Europa is niet vol. Maar dat Europa precies nu een fort optrekt tegen de rest van de wereld, tekent het beperkte Europese zelfvertrouwen van vandaag. De wereld weet nu al wat ze aan het Europa van de toekomst heeft.