Is het nu Martens VIII, Martens VIII-bis of Martens IX?

(tijd) - Heet de huidige regering met kristendemokraten en socialisten en onder leiding van premier Wilfried Martens, nog steeds Martens VIII? Of is het Martens VIII-bis of Martens IX geworden? Voor de premier zelf is duidelijk dat na het ontslag van de twee VU-ministers, zijn regering gewoon Martens VIII gebleven is. Wie er evenwel de recente politieke geschiedenis op naslaat, komt tot de vaststelling dat we van Martens IX moeten spreken. Diezelfde geschiedenis leert overigens heel wat over de (on)grondwettelijkheid van de feitelijke regionalizering van de exportlicenties en het creëren van ministerkomitees.