Is het vragen van twee aangiftes bij ontbinding van vennootschappen onwettig?

Indien een vennootschap wordt ontbonden in de loop van een boekjaar, dan eist de administratie der directe belastingen op dit ogenblik nog altijd twee aangiftes. Eén voor de periode van het begin van het boekjaar tot de dag van de ontbinding. Een tweede voor het tijdperk van de dag na het ontbindingsbesluit tot de laatste dag van het boekjaar. Dit is in strijd met de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. De minister lijkt in twee recente parlementaire vragen deze werkwijze te willen aanpassen.Deze werkwijze is een oud zeer. Zij stamt uit de tijd vóór de inwerkingtreding van de Wet van 22.12.1989 houdende Fiscale Bepalingen (B.S. 29.12.1989). Bij ontbindingen die vóór 01.01.1990 plaatsvonden, werden de betrokken vennootschappen tijdens de vereffeningsperiode onderworpen aan het belastingstelsel dat flink verschilde van het regime dat gold bij volle leven van de vennootschap. Zo bestond de bijzonder aantrekkelijke mogelijkheid sommige behaalde meerwaarden aan een verminderd tarief te laten belasten.