Is meerwaarde bij overdracht van vruchtgebruik belastbaar?

Vruchtgebruikconstructies zijn schering en inslag. De pioniers in fiscalibus, de artsen, gebruiken het vruchtgebruik bij de vleet. Als het daarbij om een nieuwe woning gaat, bouwen de arts en haar/zijn echtgenoot of echtgenote veelal eerst zelf de woning. Meteen na de ingebruikneming verkopen zij het vruchtgebruik van de woning met BTW door aan de artsenvennootschap. De vraag is nu of zon doorverkoop op zich belastbaar is in de personenbelasting. De federale minister van Financiën, Didier Reynders, antwoordde eind augustus op deze vraag.