Is textiel een blijver in Vlaanderen?

Een eerste onderscheid dat we willen maken is dat tussen de textiel- en de kledingsector, al worden die twee dikwijls in één adem genoemd. De kledingsector is en blijft een arbeidsintensieve sector. Dit betekent dat hij te kampen heeft met een scherpe concurrentieslag, niet alleen met lage-loonlanden, maar zelfs met, vooral in het Brusselse gevestigde, illegale confectie-ateliers. Dit heeft de voorbije twintig jaar geleid tot een massale vlucht van confectiebedrijven naar vooral Noord-Afrika of Zuidoost-Azië. In Vlaanderen daalde de tewerkstelling in de kleding tussen 1990 en 1993 van 30.512 tot 20.104 eenheden, een verschil van 34,11 procent. Zelfs bij een blijvende heropleving van de economie is het zeer de vraag of het mogelijk is die sector en de erbij horende tewerkstelling in België, en vooral in Vlaanderen, waar 91,76 procent van de tewerkstelling in kleding zich bevindt, te behouden. Dit neemt niet weg dat er inspanningen kunnen en moeten worden gedaan voor de twintigduizend werknemers in die sector.