Is uw activiteit of bedrijf hinderlijk voor mens of milieu, dan moet

u een milieuvergunning aanvragen.De procedure hangt af van de klasse van schadelijke activiteiten.De bestendige deputatie en het college van burgemeester en schepenen zijn de bevoegde instanties.In hoger beroep oordeelt de Vlaamse regering of de bestendige deputatie.De milieuvergunning kan bovendien gekoppeld zijn aan een stedenbouwkundige vergunning.