Is vreedzame coëxistentie in de bezette gebieden mogelijk?

Eén van de stellingen die Israëlische regeringswoordvoerders, onder wie onderminister van buitenlandse zaken Benjamin Netanyahu, blijven verkondigen is dat een akkoord over de Westelijke Jordaanoever en Gaza alleen denkbaar is als daarin wordt vastgelegd dat joden het recht krijgen zich in deze gebieden te vestigen "net zoals Arabieren zich vrij kunnen vestigen in de staat Israël'.