Isabelle Durant,

Isabelle Durant, ex-minister van Verkeer en Mobiliteit, over verkeersveiligheid 'Kijk, in Vlaanderen is verkeersveiligheid een belangrijk thema, dat bovendien wordt geclaimd door Steve Stevaert. Ne touche pas a mon bebe, Isabelle! In Wallonie liggen de mensen er veel minder wakker van. Duquesne vindt: 'Mijn auto, mijn vrijheid.' Hij heeft me gezegd: 'Isabelle, we gaan het de automobilisten niet te lastig maken.' Ik zat gewrongen tussen die twee standpunten. (...) Het gaat niet om hard maar om consequent optreden. Ik wil niet de gendarme van Belgie zijn, maar nu zitten we met een dubbele moraal. De overheid verstrengt het beleid, maar tegelijk laten burgemeesters aan de vooravond van de verkiezingen nog altijd pv's voor snelheidsovertredingen 'verdwijnen'. Het is jammer dat ik het moet zeggen, maar Belgie blijft een land van ritselaars en sjoemelaars.' Humo Henk Overbeek, docent Internationale Betrekkingen, over de Amerikaanse hegemonie 'Amerika vertoont op dit moment alle tekenen van een hegemoniale macht in verval. Dit lijkt een boude bewering: het militaire overwicht van de Amerikanen is ongekend en het verloop van de bliksemoorlog in Irak heeft dit eens te meer duidelijk gemaakt. Maar bij hegemonie gaat het om meer dan eenzijdige militaire overmacht. Hegemonie veronderstelt allereerst dat anderen de macht van de hegemoon zien als een gegeven waarvan men zelf ook kan profiteren, en dat het morele en ethische leiderschap van de hegemoon door andere staten ook als zodanig erkend wordt. Deze dimensie van hegemonie is echter in het huidige tijdsgewricht ver te zoeken. Verder is hegemonie altijd gebaseerd op economische en financiele superioriteit, en hier wringt de schoen steeds pijnlijker. De Amerikaanse handelstekorten lopen dit jaar op tot zo'n 500 miljard dollar. Verder geeft de Amerikaanse federale overheid veel meer geld uit dan ze binnen krijgt, en heeft ze een schuld van bijna 4.000 miljard dollar. Ook de financiering van deze schuldenberg hangt vooral af van de bereidheid van het buitenland om jaar in jaar uit nieuw kapitaal in de Amerikaanse economie te pompen. We hebben dus in feite met een gigantisch piramidespel te maken.' NRC Handelsblad Quentin Peel, columnist, over de zaak David Kelly 'Ging de BBC in de fout bij de publicatie van de anonieme getuigenis van de heer Kelly met de explosieve twijfels over de validiteit van het regeringsdossier? Zeker niet. Maar de sensatiecultuur heeft ook de BBC besmet. Het verhaal werd niet driedubbel gecheckt zoals zou moeten. Het werd eerder wat meer sexy gemaakt. En dit is exact waarvan de mannetjesmakers in Downing Street van beschuldigd worden. Maar in hun geval ging het niet om een goed nieuwsverhaal. Het was de rechtvaardiging om ten oorlog te trekken.' Financial Times