Iscor voorziet weinig verbetering in staalkonjunktuur

JOHANNESBURG (reuter) - De Zuidafrikaanse ijzer- en staalproducent Iscor voorziet momenteel weinig verandering in de neerwaartse konjunktuur die de sektor en het bedrijf treft. De winst per aandeel viel over het eerste halfjaar met 30 procent terug, van 23,0 cents over 1989/90 tot 16,1 cents in het lopende boekjaar. Het interimdividend werd verminderd van 5,4 cents tot 4,5 cents. "Er lijkt weinig verbetering op te treden in de ekonomische omgeving en in de ongunstige winstevolutie uit het eerste halfjaar', meldde algemeen direkteur Willem van Wyk van Iscor. Hij wees in dit verband op de veranderingen in Oost-Europa, de gespannen toestand in het Midden-Oosten, de dalende lokale markt in Zuid-Afrika en de onzekerheid omtrent een aantal ekonomische indicatoren. Volgens van Wyk kon Iscor zijn winstdaling beperken tot 30 procent door sterk de nadruk te leggen op de export van staal. Het belang van die aktiviteit steeg in 1990 tot 45 procent van de omzet.