Isocab boekt Vietnamese kontrakten

(tijd) - Het bedrijf Isocab uit Bavikhove, gespecializeerd in de produktie van 'sandwichpanelen' die vooral worden gebruikt voor het bouwen van koelcellen, heeft in Vietnam twee kontrakten binnengehaald. Een eerst kontrakt van zes miljard frank betreft de bouw van acht visfabrieken en twee vismeelfabrieken. Een tweede kontrakt van negen miljard frank slaat op de bouw van 130 visserboten voor hoge zee, 10 bewakingsboten voor de kustwacht en 1.250 motoren van 3 pk.De prestatie is des te indrukwekkender omdat Isocab in '93 een gekonsolideerde omzet van 'slechts' 3 miljard frank realizeerde en de totale Belgische uitvoer naar Vietnam in dat jaar minder dan één miljard frank bedroeg. 'Van het eerste kontrakt zal een belangrijk deel in onze Europese vestigingen worden geproduceerd. Hoe groot zal in sterke mate afhangen van de financieringsmogelijkheden die we kunnen krijgen, in het bijzonder van de dekking die Delcredere kan bieden. De inbreng van onze vestigingen in Bavikhove en Duinkerke (twee) zal - in waarde - ongeveer gelijk zijn', stelt algemeen direkteur Luc Castelein.