Advertentie
Advertentie

Israël raakt steeds meer verdeeld door religieuze tegenstellingen

(tijd) - De beslissing van de Israëlische regering de gemeente Jeruzalem uit te breiden, zet niet alleen kwaad bloed bij de Palestijnen. Joden aan de westelijke kant van Jeruzalem kanten zich tegen een uitbreiding in hun richting. Hun protest heeft veel, zoniet alles, te maken met de steeds scherper wordende tegenstellingen tussen seculiere en ultra-orthodoxe joden. 'Samen trots, samen hoopvol', de officiële slogan van de viering van vijftig jaar Israël, vond duidelijk geen aansluiting met de werkelijkheid.Het verzet tegen inlijving bij een 'Groot-Jeruzalem' illustreert de verscheurdheid in het Israëlische jodendom. Want alhoewel het gros van de Israëli's meent dat de 'Heilige Stad' integraal deel moet blijven uitmaken van de staat Israël, zetten steeds meer niet-gelovige en gematigde joden zich af tegen het religieus extremisme dat volgens hen zegeviert in de stad.