Israël zoekt ekonomische steun minder in VS en meer in Europa

(van onze verslaggever) JERUZALEM (tijd) - Israël zoekt de jongste jaren steeds nadrukkelijker toenadering tot de Europese markt en wil meer aansluiting vinden bij de politieke beweging van de Europese Gemeenschap. In dat streven worden vooral de kleine bevriende landen in de EG, zoals Nederland en België betrokken. De verkiezing van Bill Clinton tot president van de Verenigde Staten vermindert geenszins die toenadering tot Europa. Hoewel Bill Clinton Israël gunstig gezind is, beseft de Israëlische regering dat zij niet op grotere geldstromen uit de VS kan rekenen.