ISS maakt inhaalbeweging

Het Deense schoonmaakbedrijf ISS liet een mooie stijging zien na de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal. Nochtans daalde de omzet met 7 procent tot 9 miljard Deense kronen. Dit werd verklaard door het afstoten van bedrijfseenheden (5%), wisselkoersverliezen (3%) en afstoten van onrendabele contracten (2%), terwijl nieuwe overnames 2 procent bijdroegen tot de omzet en de organische groei 1 procent bedroeg. De rendabiliteit lag licht boven de gemiddelde verwachting van analisten met een operationele marge van 6 procent, tegenover 5,7 procent in dezelfde periode vorig jaar. ISS behield zijn doelstellingen voor het boekjaar. De winst voor belastingen en afschrijvingen van goodwill zou dit jaar met 9 tot 11 procent moeten stijgen. Belangrijker nog was dat de CEO van ISS zich voor de eerste keer in twee jaar optimistisch uitliet over het bedrijf. ISS slaagt er opnieuw in een weliswaar bescheiden organische groei voor te leggen. Het bedrijf hoopt nu dat de omzetgroei opnieuw kan toenemen. Ter ondersteuning versterkt ISS zijn verkoopsploeg met 65 mensen. Verder gaat ISS de overnames opnieuw opdrijven, waarbij vooral naar kleinere overnames wordt uitgekeken die bepaalde diensten of regio's aanvullen. Grote overnames of uitbreiding naar nieuwe regio's moeten niet verwacht worden. Door de lage investeringsgraad in de sector genereert ISS in elk geval voldoende cash. De kapitaaluitgaven bedragen immers minder dan 2 procent van de omzet. De verwachte vrije kasstromen voor 2003 bedragen 9 procent van de marktkapitalisatie van ISS. Maar in een sector zoals die van de schoonmaakbedrijven, waar de barrieres tot toetreding laag zijn, moet bij eventuele overnames steeds het moeilijke evenwicht gezocht worden tussen groei en behoud van rendabiliteit. Een andere optie zou zijn de kasmiddelen terug te geven aan de aandeelhouders via een verhoging van het dividend of de terugkoop van eigen aandelen. Maar hier moet op korte termijn geen spectaculaire wijziging verwacht worden, al gaf het bedrijf wel aan dat in de tweede jaarhelft een beperkt terugkoopprogramma voor eigen aandelen mogelijk is. Na de stijging van de voorbije twee weken met meer dan 20 procent noteert ISS tegen een koers-winstverhouding van 11,2 voor het huidige boekjaar, terwijl de ondernemingswaarde over bedrijfskasstroom (EV/Ebitda) 6,8 bedraagt. Dit is nog steeds goedkoper dan andere bedrijven uit de dienstverlenende sector zoals Group 4 Falck en Securitas. Maar de bedrijven met een focus op de beveiligingssector hebben een groter groeipotentieel zodat een discount voor ISS gerechtvaardigd is. De Britse concurrent Rentokil Initial publiceert vandaag halfjaarcijfers. Analisten gaan uit van een stijging van de omzet met 5 procent en een stijging van de winst per aandeel met 10 procent. Maar net als bij ISS wordt het uitkijken naar de verwachting voor de rest van het jaar. Want ook Rentokil heeft door zijn minder sterk groeiprofiel slechter gepresteerd dan de meeste sectorgenoten. Terwijl de services-index de afgelopen 6 maanden met 40 procent steeg, was bij Rentokil de stijging beperkt tot 15 procent. Afwachten of de resultaten een inhaalbeweging op gang kunnen brengen. KW