Advertentie
Advertentie

Isvag-oven blijft dicht tot mei

(tijd) - Tijdens een tweede rondetafelconferentie in Antwerpen over de problemen rond de opstart van de huisvuilverbrandingsinstallatie van Isvag, beloofde de raad van bestuur van Isvag de oven dicht te houden tot eind mei. Staatsecretaris voor Volksgezondheid Wivina Demeester stelde een bijkomend gezondheidsonderzoek gevraagd te hebben aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) om te weten te komen of het aantal genetische afwijkingen in de wijk Neerland afwijkt van de rest van Vlaanderen. Voor heel Vlaanderen zal een waterdicht epidemiologisch onderzoek naar genetische afwijkingen worden uitgevoerd. De resultaten worden eind mei verwacht. Daarna wordt een derde rondetafel in Antwerpen belegd, waar over de heropening van Isvag zal beslist worden.