Isvag werkt aan plan voor verbrandingsoven Wilrijk

AMSTERDAM (tijd) - De Antwerpse huisvuilintercommunale Isvag zal in september aan haar zes leden-gemeenten vragen het bestaansrecht van de intercommunale te verlengen met 18 jaar. Isvag baat de verbrandingsoven in Wilrijk uit en die vergunning loopt nog tot 2011. Isvag wil op langere termijn blijven instaan voor de verwerking van het huishoudelijke afval uit de Antwerpse regio en werkt aan een toekomstplan al dan niet via verbranding, zegt de voorzitter van Isvag, Philip Heylen.