Advertentie
Advertentie

IT-outsourcing: de contractuele aspecten

De hedendaagse tendens naar het uitbesteden van IT-activiteiten (ontwikkeling van software, websites, hardware maintenance, support, hosting, application management, application service provision, helpdesk, enzovoort) roept een veelheid van vragen op over de contractuele relaties die er tussen de verschillende partijen tot stand komen. Gezien de hoge graad van specialisatie in de ondernemingen aan de aanbodzijde, dienen deze bedrijven noodzakelijkerwijze met elkaar samenwerkingsverbanden aan te gaan, waarbij er concrete afspraken worden gemaakt met betrekking tot ieders bijdrage in de dienstverlening. Ondernemingen die IT-activiteiten wensen uit te besteden, wensen immers dikwijls te contracteren met slechts één partij (het one stop shopping-principe), wat onvermijdelijk een aantal juridische consequenties meebrengt. Tijdens deze studienamiddag gaan we dieper in op zowel de samenwerkingsverbanden tussen IT-ondernemingen als op de overeenkomst tussen de dienstverlener en de onderneming die tot IT-outsourcing beslist. Waar: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen)Wanneer: 19 novemberPrijs: 199 euro (excl.21 % BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax: 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be of surf naar www.mdseminars.beCommuniceren , sleutel tot omgang met mensen In een professionele omgeving bepaalt vakkennis het succes slechts ten dele. De manier waarop iemand spreekt, zijn uitstraling, en hoe hij met collegas en chefs omgaat, hebben een zeer groot aandeel. Dit seminarie belicht diverse facetten van spreken en lichaamstaal die een grote invloed hebben op de omgang met mensen, en geeft aan hoe je daar in de dagelijkse realiteit succesvol mee kunt omgaan. Waar: Corinthia Antwerp HotelWanneer: 21 novemberPrijs: 215 euro (excl. BTW) Inlichtingen: info@noquacoach.com, www.noquacoach.com, tel: 03/314.69.95, fax: 03/314.52.08, Achtelsestraat 27/3, 2320 HoogstratenDe hervorming van de vennootschapsbelastingNa de begrotingscontrole werd duidelijk dat de hervorming van de vennootschapsbelasting op 1 januari 2003 in werking treedt. Dat betekent dat het grootste gedeelte van deze hervorming van toepassing wordt met ingang van het aanslagjaar 2004, zodat een degelijke kennis van deze fundamentele wetswijziging een noodzaak is voor elke practicus van het fiscaal recht. Naar aanleiding van deze studiedag kon de redactie van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht een beroep doen op een aantal vooraanstaande auteurs om een boek tot stand te brengen dat een grondige bespreking van deze nieuwe wetgeving zal bevatten. In de deelnameprijs van deze studiedag is een exemplaar van deze publicatie begrepen. Waar: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen) Wanneer: 26 novemberPrijs: 350 euro (excl. 21 % BTW) Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be, of surf naar www.mdseminars.beEffectief en efficiËnt leidinggevenTijdens de training wordt ingegaan op volgende themas: rollen en vaardigheden van de leidinggevende, Hoe delegeren van individuen en teams?, Principes van efficiënt en effectief leidinggeven, Hoe uw leiderschapsstijl aanpassen in functie van uw individuele medewerkers?, Hoe medewerkers motiveren via coaching?Waar: Best Western Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 26 november Prijs: 450 euro ( excl. 21% BTW) of 15 opleidingschequesInlichtingen: TIJD Academie, tel: 03/286.57.33, of per mail: academie@tijd.beVerbeter uw procesmanagementVele ondernemingen worden geconfronteerd met fusies, kostreductieprogrammas of merken dat de huidige organisatie niet meer beantwoordt aan de noden en wensen van de belangrijkste stakeholders. Al te vaak worden in de daarop volgende oefeningen, de activiteiten en de taken geschrapt of verschoven van het ene departement, afdeling of medewerker naar een ander. Deze insteek staat niet borg voor een beter en efficiënter functioneren van de organisatie, maar leidt vaak tot suboptimalisatie. Waar: Best Western Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 Edegem Wanneer: 26 november Prijs: 450 euro (excl. 21% BTW) of 15 opleidingschequesInlichtingen: TIJD Academie, tel: 03/286.57.33, of per mail: academie@tijd.beIAS 39Voor de mensen die niet dagelijks met de financiële markten en instrumenten in contact komen, vormt IAS 39 een dubbele hindernis, namelijk de kennis van de instrumenten zelf, en de correcte boekhoudkundige verwerking. Dit seminarie zal drempelverlagend werken voor elk van deze hindernissen. Waar: Best Western Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 26 & 27 november Prijs: 900 euro (excl. 21% BTW) of 30 opleidingschequesInlichtingen: TIJD Academie, tel: 03/286.57.33, of per mail: academie@tijd.beDirect MarketingIn dit seminarie worden de volgende punten besproken: hoe kan ik de interesse wekken van mijn respondent? Hoe kan ik hem warm maken voor mijn product of dienst? Welke middeltjes bestaan er om hem sneller te doen reageren? Wat zijn versterkers en drempels in mijn communicatie met mijn prospect? Welk taalgebruik hanteer ik het best?Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 27 november Prijs: 450 euro (excl. 21% BTW) of 15 opleidingschequesInlichtingen: TIJD Academie, tel: 03/286.57.33, of per mail: academie@tijd.beDe familiale burgerlijke maatschap De burgerlijke maatschap is een ideale vennootschapsvorm voor regeling van de familiale opvolging. De maatschap laat toe dat de aandelen reeds overgaan naar de opvolgende generatie terwijl de pater familias toch nog de doorslaggevende beslissingsrechten in handen houdt. Het vermogen dat de deelgenoten in de maatschap inbrengen blijft hun eigenlijk toebehoren, maar het volledige beheer komt wel in handen van de maatschap. Zo is de maatschap fiscaal gezien volledig transparant en dus niet belastbaar. Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Terelststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 27 november Prijs: 240 euro (excl. 21% BTW) of 8 opleidingschequesInlichtingen: TIJD Academie, tel: 03/286.57.33, of per mail: academie@tijd.beTechnische analyseIn deze lessenreeks wordt in vier avonden een overzicht gegeven van de voornaamste instrumenten die in de technische analyse gebruikt worden. De begrippen worden telkens uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden. De theoretische uitleg wordt aangevuld met een bundel grafieken waarin de signalen en de indicatoren aangeduid zijn. Het is de bedoeling dat u zelf actief leert hoe technische analyse in de praktijk gebruikt wordt. Er zal dan ook ruim tijd gegeven worden om aan de hand van een aantal grafieken zelf signalen op te sporen. Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 AntwerpenWanneer: 27 november, 4, 11 en 18 december Prijs: 600 euro ( excl. 21% BTW) of 20 opleidingschequesInlichtingen: TIJD Academie, tel: 03/286.57.33, of per mail: academie@tijd.beSuccessieplanning na echtscheiding Op het vlak van successieplanning werd elke practicus de laatste jaren geconfronteerd met een toenemende complexiteit, zowel door de wetgevende initiatieven op federaal vlak (bijvoorbeeld het verlaagd tarief voor ondernemingen die bij leven worden geschonken, de sinds 1 januari 2000 geldende wetgeving voor samenwonenden) als door de fiscale breuk tussen de Brusselse, Vlaamse en Waalse gewesten (bijvoorbeeld de sedert 1 januari 2001 van kracht zijnde wetgeving inzake successierechten voor Vlaamse samenwonenden). Indien de uitwerking van een adequate successieplanning daarenboven betrekking heeft op een situatie waarbij rekening moet gehouden worden met één of meerdere ex-partners, kinderen uit een eerste en/of tweede (of derde) huwelijk, een nieuwe partner (samenwonend of gehuwd), wordt een juridische en fiscaal correcte uitwerking niet bepaald een sinecure. De mogelijke probleemstellingen in zulke situaties zijn ontelbaar en onmogelijk te behandelen binnen de tijdsspanne van één dag. Voor deze studiedag is daarom bewust gekozen voor de uitwerking van één concrete casus, waarbij de civielrechtelijke en fiscale weerslag van een aantal doelstellingen van de toekomstige erflater telkens geëvalueerd wordt op een praktijkgerichte wijzeWaar: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen)Wanneer: 28 novemberPrijs: 400 euro (excl.21 % BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be