Advertentie
Advertentie

Italiaanse en Zweedse obligaties leveren hoogste return op

(tijd) - De Italiaanse en Zweedse obligatiemarkten hebben in september sterk gepresteerd dank zij een gunstige ontwikkeling van het begrotingsbeleid en een vermindering van de politieke onzekerheid. De return van beide markten, uitgedrukt in lokale munt, bedroeg respektievelijk 1,88 en 1,30 procent. JP Morgan merkt op dat de return in dollar beduidend hoger was omdat de dollar verzwakte.In Italië maakte de regering van premier Berlusconi de details van de begroting '95 bekend. De begroting moet het overheidstekort doen dalen tot minder dan negen procent van het bruto binnenlands produkt. In Zweden leidden de verkiezingen tot een minderheidsregereing. Maar premier Carlsson heeft laten doorschemeren dat hij in het parlement steun zal zoeken voor maatregelen die het overheidstekort terugdringen.