Advertentie
Advertentie

Italië plant fiscale amnestie bij invoering euro

(tijd) - Italië bereidt naar aanleiding van de invoering van de euro een fiscale amnestie voor voor belastingplichtigen die illegaal kapitaal overbrachten naar het buitenland. Dit vernam Financial Times van regeringsfunctionarissen. De amnestie is een onderdeel van een pakket maatregelen van de minister van Financiën, Giulio Tremonti, die de economische groei moeten stimuleren zonder het overheidstekort te vergroten.Alle maatregelen hebben tot doel de groei te bevorderen en een vriendelijke relatie te creëren tussen de belastingplichtigen en de overheid. Daarbij wordt een streep onder het verleden getrokken, zegt het ministerie van Financiën.Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de overheid particulieren en ondernemingen zal aanmoedigen om kapitaal te repatriëren. Maar het ziet er naar uit dat het plan de sancties voor fiscale fraude zal verlichten en fiscale stimuli zal omvatten voor geld dat wordt geïnvesteerd in legale activiteiten in Italië. Het koppelen van de amnestie aan de invoering van de euro en een duidelijke einddatum voor de amnestie zijn psychologische stimulansen om kapitaal te repatriëren.WitwassenIedereen die wil genieten van de amnesie zal moeten bewijzen dat het kapitaal dat illegaal werd geëxporteerd eerst op een legale manier werd verdiend. Diegenen die worden verdacht van witwassen, zullen zich moeten onderwerpen aan een onderzoek. Waarnemers ramen dat zowat 500 miljard dollar (540 miljard euro) Italiaans kapitaal illegaal werd uitgevoerd.De Europese Commissie zei dat ze niet op de hoogte was van de geplande fiscale amnestie. Zij merkte op dat moet worden bekeken of het plan niet strijdig is met de Europese richtlijn over witwassen.