Iveco Belgium zuivert verliezen aan

(tijd) - De naamloze vennootschap Iveco Belgium, met maatschappelijke zetel in Ternat, heeft onlangs haar kapitaal met 100 miljoen frank uitgebreid tot 300 miljoen. Het extra geld kwam van de groepsholding Iveco NV, gevestigd in het Nederlandse Amstelveen. Volgens woordvoerder Jean-Marie Verheyen is de kapitaaloperatie een gevolg van de toepassing van artikel 103 van de vennootschapswetgeving.